Sprawozdania MKS Cracovia SSA

  31.03.2023
  Sprawozdania MKS Cracovia SSA

  Zgodnie z wymogami Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2023/2024 i następne publikujemy sprawozdania MKS Cracovia SSA.

  Sprawozdanie finansowe za rok 2022 [TUTAJ]

  Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 [TUTAJ]

  Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2022 [TUTAJ]

  Sprostowanie biegłego rewidenta [TUTAJ]

  Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z uzgodnionych procedur zgodnie z kryteriami Podręcznika Licencyjnego PZPN dla klubów Ekstraklasy na sezon 2023/2024 i kolejne [TUTAJ].

  Całkowita kwota płatna agentom/pośrednikom w okresie sprawozdawczym za rok 2022: 1.045.042,50 zł.

  CRACOVIA TO RÓWNIEŻ