Ochrona Dzieci

W związku z wejściem w życie w dniu 15 lutego 2024 roku Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, informujemy, że MKS Cracovia SSA wdrożyła procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci.

Koordynator do spraw bezpieczeństwa dzieci:

Marzena Młynarczyk-Warwas
E-mail: ochronadzieci@cracovia.pl
Telefon: +48 606 436 974

Polityka Bezpieczeństwa Dzieci MKS Cracovia SSA

CRACOVIA TO RÓWNIEŻ