Strategia CSR MKS Cracovia SSA

Razem możemy więcej

MKS Cracovia SSA jest najstarszym polskim klubem sportowym, którego historia nierozerwalnie wiąże się z historią Polski. Patriotyzm oraz tradycja, którym Cracovia jest wierna od początku, łączą się bezpośrednio z otwartością, tolerancją oraz szacunkiem dla innych kultur i narodowości.

Klub od początku istnienia jest otoczony dużą grupą sympatyków w kraju i za granicą, a wartości, które propaguje są przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Odpowiedzialność społeczna należy do jednych z najważniejszych elementów działania klubu i jest realizowana zarówno w zakresie działań sportowych, jak i społecznych oraz również biznesowych, a także finansowych.

MKS Cracovia SSA wdrożył i realizuje strategię CSR (Corporate Social Responsibility) pod hasłem: „Razem możemy więcej", opartą na trzech filarach:

FILAR I - SPOŁECZNOŚĆ,

FILAR II - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, EKOLOGIA I ŚRODOWISKO,

FILAR III - TRANSPARENTNE ZARZĄDZANIE.


PIERWSZY FILAR – SPOŁECZNOŚĆ

W tym obszarze Klub koncentruje się na budowaniu i wzmacnianiu relacji z otoczeniem: kibicami, sympatykami oraz społecznością w mieście i w regionie. Działalność jest zdefiniowana wokół wartości zawartych w hasłach:


 • Dbaj o tradycję i kształtuj swoją przyszłość;

 • Działaj Fair Play i zawsze zwyciężaj;

 • Codziennie wyrażaj prawdziwe emocje;

 • Działaj Fair Play i zawsze zwyciężaj;

W tym zakresie uwaga Cracovii skupia się na organizowaniu, wspieraniu oraz promowaniu akcji charytatywnych, promowaniu zachowań  antydyskryminacyjnych oraz budowaniu w świadomości kibiców wrażliwości na problemy osób starszych, chorych i potrzebujących.


Drugim istotnym obszarem w ramach filaru społecznego jest promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia wśród społeczności Cracovii. Nie chodzi tylko i wyłącznie o sferę fizyczną, ale również emocjonalną. Klub zachęca do lojalnej i zgodnej z zasadami współpracy nie tylko na boisku, ale także w życiu codziennym. Podkreśla również istotę rozpoznawania i nazywania swoich emocji, co pozwala na to, żeby dzielić z innymi pozytywne wrażenia i kontrolować te destruktywne, jakimi są agresja, nienawiść.

Cele, projekty, sposoby realizacji

 1. Działania organizowane i przeprowadzane razem z klubami kibiców oraz stowarzyszeniami (Cracovia to My, Stowarzyszenie Cracovia Oldschool, Sektor Rodzinny) mające na celu budowanie świadomości oraz rozpoznawalności klubu wśród mieszkańców Krakowa oraz rejonu Małopolski. Współpraca przy oprawie dni meczowych, eventów oraz akcji dla dzieci (Pasiasty Dzień Dziecka).

 2. Współpraca i wspieranie działań Rady Seniorów, w skład której wchodzą byłe zawodniczki i zawodnicy Cracovii oraz osoby zasłużone dla Klubu.

 3. Organizowanie spotkań tematycznych nawiązujących do historii Polski i Cracovii. W 2023 roku zainicjowano nową tradycję – Zlot Kolekcjonera, na który zostały zaproszone osoby posiadające różnego rodzaju pamiątki z bogatej historii Klubu
 4. Wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, które wpisało się na stałe w kalendarz akcji Klubu. W 2023 wystawiono na aukcje:

  • koszulkę rozgrywek Champions Hockey League z autografami zawodników

  • Możliwość obejrzenia meczu Comarch Cracovii połączoną z odwiedzinami w szatni i spotkaniem w hokeistami

  • Koszulkę piłkarską z autografami zawodników Ekstraklasy.
 5. Aktywny udział w akcji EkstraPomoc, polegającej na wzajemnym promowaniu zbiórek na cele charytatywne oraz przekazywaniu pamiątek na aukcje przez wszystkie zespoły uczestniczące w rozgrywkach Ekstraklasy. W 2023 z Klub zaangażował się w pomoc dla Zosi (cierpiącej na cytomegalię), małej podopiecznej Siepomaga.

 6. Częścią tradycji MKS Cracovia SSA jest poszanowanie wielokulturowości, dlatego co roku, w Międzynarodowym Dniu Walki z Dyskryminacją Rasową publicznie prezentuje swoje stanowisko, w którym sprzeciwie się rasizmowi w każdym wymiarze.

 7. Wsparcie szpitali i placówek wychowawczych w ramach akcji organizowanych przez piłkarzy oraz hokeistów:

  Teddy Bear Toss


  W 2024 roku odbyła się 10. edycja akcji, podczas której kibice przynoszą na mecz pluszaki, które, po pierwszym golu zdobytym przez hokeistów Cracovii, zostają wyrzucone na taflę lodowiska. Po meczu maskotki są przekazane małym pacjentom Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – Prokocimiu oraz krakowskim Domom Dziecka. Zebrano 1874 maskotek.

  Teddy Bear Game

 8. W 2023 roku po raz drugi kibice przyszli na stadion Cracovii z pluszowymi maskotkami, które po golu gospodarzy pofrunęły na murawę. Zabawki zostały przekazane dla dzieci będących pod opieką Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie – Prokocimiu. Jednocześnie Klub zainicjował i rozpowszechniał tę akcję na innych boiskach Ekstraklasy.

  Wspieranie i promowanie idei krwiodawstwa poprzez umożliwienie organizacji mobilnego punktu zbiórki krwi przy stadionie w trakcie imprez meczowych oraz współpraca z Klubem Krwiodawców Cracovii.
 9. Zwracanie uwagi na potrzeby oraz sytuację osób niepełnosprawnych, szczególnie w trakcie Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, który naturalnie skłania do refleksji nad sytuacją osób z niepełnosprawnościami w Polsce, a także jest szansą do wyrażenia sprzeciwu wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w miejscach pracy czy urzędach.

 10. Organizacja i promocja turnieju Akademia Ekstraklasy, w ramach którego są organizowane piłkarskie rozgrywki dla dzieci. W 2023 roku głównym punktem wydarzenia był turniej piłkarski zawodników U11, a dla nieco młodszych piłkarzy U9 – turniej Funino. Całe przedsięwzięcie jest równocześnie piknikiem rodzinnym, w którym biorą udział nie tylko zawodnicy, ale również ich rodzicie i opiekunowie.

 11. Kampanie i działania prowadzone w szkołach krakowskich oraz całego województwa małopolskiego pod hasłami: #PasiastaWizyta oraz #PasiasteLekcjeWF. Głównym założeniem programu jest prezentacja postaw fair-play przez zawodników Cracovii oraz zakrzewienie miłości do sportu i ruchu. Akcja, która cyklicznie odbywała się od wielu lat, a została przerwana przez pandemie koronawirusa, ponownie zagościła w 2022 roku jako stały punkt akcji marketingowych. Piłkarze 2 razy w miesiącu odwiedzają placówki szkolne i wczesnoszkolne rozmawiając z dziećmi o zdrowej rywalizacji, o wspólnym szacunku, czy o eliminowaniu wszelkich oznak rasizmu w sporcie. Na spotkaniach prezentowane są także przykładowe ćwiczenia w rozgrzewce profesjonalnych sportowców, dostosowane do poziomu nastolatków.
  W szkołach i przedszkolach gościli również zawodnicy hokeja, którzy prezentowali zebranym profesjonalny sprzęt, tłumaczyli zasady gry, propagowali zdrowy i aktywny tryb życia.

 12. Rozpowszechnianie idei bezpiecznego kibicowania na stadionach oraz promowanie sportowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w ramach akcji „Klasy w Pasy”. Program jest skierowany do szkół, placówek wychowawczych oraz szkółek sportowych, które są zapraszane za darmo na mecze piłki nożnej na Sektorze Rodzinnym.

 13. Wsparcie dla inicjatyw lokalnych mających na celu aktywizację osób starszych, jak na przykład udział w Dniu Seniora zorganizowanym na krakowskich Grzegórzkach. Zebrani goście mieli okazję zobaczyć profesjonalny sprzęt hokejowy, a także porozmawiać o tej dyscyplinie sportu z zawodnikami oraz posłuchać opowieści o największym kibicu Cracovii – św. Janie Pawle II.

 14. Promocja oraz udział w akcjach pomocy dla osób poszkodowanych wypadków, wojen czy klęsk żywiołowych. W 2023 roku Cracovia aktywnie włączyła się w pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji czy trwającej wojnie na Ukrainie.

 15. Organizowanie wydarzeń i akcji okołoświątecznych: Trening Noworoczny organizowany od ponad 90 lat na boisku Cracovii, wielkanocne święcenie koszyków oraz akcja Pasiasty Przedsmak Świąt czy Pasiasta Choinka przed Stadionem.

 16. Kultywowanie Dnia Kibica, wspólnie ze stowarzyszeniami oraz fanklubami zgromadzonymi wokół MKS Cracovia SSA.

 17. Promowanie idei i udział w akcji Świąteczna Paczka, w której biorą udział zawodnicy sekcji piłkarskiej i hokejowej, którzy wspólnie wyszukują potrzebującą rodzinę, organizują zakupy, pakują potrzebne rzeczy i przekazują na wskazany cel.

DRUGI FILAR – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, EKOLOGIA I ŚRODOWISKO

MKS Cracovia SSA stawia sobie za zadanie wykorzystywanie nowoczesnych technologii, aby minimalizować negatywny wpływ swoich działań na środowisko naturalne i jednocześnie wdrażać idee zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie kreuje działania związane z edukacją i popularyzacją ochrony środowiska i aktywnie włącza się w ich realizację.

Cele, projekty, sposoby realizacji

 1. Informowanie kibiców o wszelkich możliwych sposobach dotarcia na stadion (połączenia autobusowe oraz tramwajowe).

 2. Działania na rzecz gromadzenia i wykorzystywania wody w Centrum Szkoleniowym w Rącznej. Zaprojektowanie specjalnych systemów drenażu, które umożliwiają gromadzenie wody i wykorzystywanie jej do podlewania boisk szkoleniowych.

 3. We współpracy z kibicami zasadzenie łąki kwietnej przed stadionem przy Kałuży.

TRZECI FILAR – TRANSARENTNE ZARZĄDZANIE

MKS Cracovia SSA działa w sposób przejrzysty u transparentny. Jest to szczególnie istotne z tego powodu, że swoim zasięgiem obejmuje szerokie pole, działa w rożnych obszarach oraz współpracuje z wieloma organizacjami w kraju i za granicą. Wszystkie informacje dotyczące spółki, jej władz oraz organów są ogólnie dostępne, a kierunki rozwoju, misja oraz zadania jasno zdefiniowane.

Cele, projekty, sposoby realizacji

 1. MKS Cracovia SSA ma jasno określoną strukturę właścicielską, jak również Radę Nadzorczą i Zarząd. Działa na podstawie zdefiniowanych zadań i realizuje przyjętą przez siebie misję.

 2. Klub działa w sposób przejrzysty, ma jasno określony podział obowiązków i funkcjonuje w oparciu o czytelne procedury.
 3. Klub tworzy i rozwija swoje kanały komunikacyjne:
  • Facebook: facebook.com/mkscracovia

  • Instagram: instagram.com/mkscracovia

  • LinkedIn: MKS Cracovia SSA

  • MKS Cracovia TV: youtube.com/@MKSCracoviaTV

  • Poprzez które informuje o bieżących wydarzeniach i prowadzonych akcjach.

 4. Klub prowadzi i rozwija współpracę z ogólnopolskimi i lokalnymi mediami, które na bieżąco informuje o swojej działalności.

 5. Na stronie Klubu www.cracovia.pl znajduje się wydzielona podstrona z strukturą, prowadzonym projektom CSR, procedurą Ochrona Dziecka.

 6. Klub posiada dział CSR, który przygotowuje i wdraża działania pod hasłem: „Razem Możemy Więcej”. Osobą odpowiedzialną za ten obszar jest Marzena Młynarczyk-Warwas (email: marzena.mlynarczyk-warwas@cracovia.pl, tel: +48 606 436 974).

 7. MKS Cracovia SSA wdrożył następujące procedury:

  • Antyterrorystyczna,

  • Antymobingowa,

  • Zwalczania rasizmu i nietolerancji,

  • Tygodnia meczowego,

  • Imprezy masowej,

  • Bezpieczeństwa:

   - dostęp do internetu oraz korzystanie z poczty elektronicznej,
   - systemy informatyczne,
   - zarządzanie nośnikami informacji,
   - kontrola dostępu do pomieszczeń i budynków,

  • Kontroli i obiegu dokumentów,

  • Dobre praktyki w zakresie działań marketingowych oraz komunikacyjnych dla pracowników i zawodników,

  • Regulamin medialny,

  • Zwiedzania stadionu,

  • Prowadzenia rekrutacji oraz wdrażania nowych pracowników,

  • Oceny okresowej pracowników,

  • Korzystania z samochodów służbowych,

  • Przeprowadzania transferów oraz zawierania kontraktów,

  • Przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym,

  • Zakupową.

CRACOVIA TO RÓWNIEŻ