Dla mediów

OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI

 1. Do bezpośrednich wypowiedzi na tematy organizacyjne związane z Klubem upoważnieni są jedynie Członkowie Zarządu oraz rzecznik prasowy. W przypadku najważniejszych kwestii Zarząd będzie publikował stosowne oświadczenia na oficjalnej stronie cracovia.pl, oraz będzie przesyłał je do bazy zarejestrowanych dziennikarzy.
 2. Zawodnicy reprezentujący barwy MKS Cracovia SSA, upoważnieni są do komentowania tematów czysto sportowych (forma sportowa, przeciwnicy, mecze itp.).
 3. Rzecznik prasowy Klubu pozostaje do dyspozycji przedstawicieli mediów i jest pośrednikiem między nimi a pracownikami Klubu w zakresie kontaktów medialnych, w tym udzielanych wypowiedzi, przeprowadzanych wywiadów, czy realizowanych reportaży.
 4. Realizacja wszelkich materiałów dziennikarskich z pracownikami Klubu (w tym także z zawodnikami i trenerami) jest możliwa wyłącznie za zgodą rzecznika prasowego Klubu. Rzecznik prasowy kontaktuje obie strony oraz stwarza możliwości do realizacji materiału. Jednocześnie Klub, na prośbę pracownika Klubu, ma prawo do odrzucenia prośby przedstawiciela mediów.
 5. Klub zastrzega sobie prawo do autoryzacji wybranych materiałów dziennikarskich realizowanych z pracownikami Klubu.
 6. Pracownicy Klubu mogą, na zaproszenie danego przedstawiciela mediów, uczestniczyć w organizowanym przez niego wydarzeniu (programy telewizyjne, radiowe itp.), wyłącznie po wcześniejszym udzieleniu na to zgody przez rzecznika prasowego. Przedstawiciel mediów wysyła zaproszenie wyłącznie do rzecznika prasowego, który następnie przekazuje je dalej do konkretnego pracownika Klubu.
 7. Zawodnicy i przedstawiciele sztabu szkoleniowego mają obowiązek udzielania wywiadów (w szczególności wywiadów telewizyjnych) w oficjalnych strojach klubowych eksponujących herb Klubu i głównego sponsora oraz na tle ścianki reklamowej. Istnieje możliwość realizacji wywiadów telewizyjnych na tle innych obiektów po uprzednim uzyskaniu zgody na to od rzecznika prasowego Klubu. Wywiady powinny odbywać się na terenie Klubu.
 8. Dziennikarze stacji telewizyjnych (dot. również telewizji internetowych!) muszą przeprowadzać wszystkie rozmowy z zawodnikami i trenerami na tle ścianek reklamowych (przed, w trakcie i po meczu włącznie z pomeczową konferencją prasową). W przypadku niedochowania należytej staranności przez dziennikarzy, a w konsekwencji ukarania klubu przez organizatora rozgrywek, kosztami poniesionymi przez MKS Cracovia SSA obciążona zostanie stacja telewizyjna, która naruszyła przepisy.
 9. Zawodnicy, członkowie sztabu szkoleniowego i pozostali pracownicy Klubu mają obowiązek poinformowania rzecznika prasowego o każdym zapytaniu o wywiad, które otrzymają od osoby innej niż rzecznik prasowy. Wyjątkiem są wywiady realizowane przy okazji konferencji prasowych oraz podczas zawodów sportowych, w tym również po meczach w tzw. mix zone.
 10. Zawodnicy i członkowie sztabu szkoleniowego nie udzielają wywiadów telefonicznych bez wcześniejszego powiadomienia o tym rzecznika prasowego.
 11. Przedstawiciele mediów mogą obserwować treningi poszczególnych drużyn, po uprzednim poinformowaniu o swojej obecności rzecznika prasowego Klubu. Jednocześnie Klub zastrzega sobie prawo do treningów zamkniętych dla publiczności, w tym również dla przedstawicieli mediów.
 12. Po wjeździe na tereny Klubu (czyt. Stadionu przy ulicy Kałuży 1, obiektów Cracovia Training Center w Rącznej i lodowiska przy ulicy Siedleckiego 7) przedstawiciel mediów ma obowiązek poinformowania o swojej obecności rzecznika prasowego Klubu.
 13. Informujemy, że w dniu meczu w Ekstraklasie zastosowanie mają "Standardowe zasady regulujące pracę mediów na stadionach oraz warunki techniczno-produkcyjne niezbędne do przeprowadzenia transmisji z Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraklasy". Dokument znajduje się [W TYM MIEJSCU].

AKREDYTACJE PRASOWE

AKREDYTACJE STAŁE

Informujemy, iż dziennikarze swoje wnioski akredytacyjne na mecze piłkarskie oraz hokejowe Pasów mogą składać wyłącznie za pośrednictwem nowego internetowego biura prasowego, które powstało przy współpracy z firmą Accredito.com.

AKREDYTACJE JEDNORAZOWE

Aby otrzymać akredytację należy złożyć wniosek w Internetowym Biurze Prasowym klubu na portalu Accredito.com. Internetowe Biuro Prasowe znajduje się [W TYM MIEJSCU].

REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI

 1. Akredytacja wystawiana jest na rundę rozgrywek oraz na pojedyncze mecze, na osobę będącą przedstawicielem podmiotu, który otrzymał akredytację. Akredytacje nie są wystawiane „na okaziciela".
 2. Aby otrzymać akredytację należy zarejestrować się w Internetowym Biurze Prasowym Cracovii w portalu Accredito.com i następnie za jego pośrednictwem złożyć odpowiedni wniosek.
 3. Decyzje o przyznaniu, bądź nieprzyznaniu akredytacji będą przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu.
 4. Akredytacje na mecze Cracovii będą wydawane w trzech typach:
  1) MEDIA
  2) FOTO
  3) TV
 5. Akredytacje obowiązują nie tylko podczas meczów Cracovii, ale także w inne dni na terenie obiektów należących do klubu MKS Cracovia SSA tj.: Stadion przy ul. Kałuży 1, Cracovia Training Center w Rącznej oraz lodowisku przy ulicy Siedleckiego 7.
 6. Złożenie prawidłowo wypełnionego formularza wniosku o udzielenie akredytacji nie jest równoznaczne z udzieleniem akredytacji przez Klub. Akredytacje nie będą przyznawane osobom poniżej 18. roku życia.
 7. MKS Cracovia SSA zastrzega sobie możliwość odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyny.
 8. Akredytacja jest ważna wyłącznie z aktualnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
 9. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich na terenie klubu akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych i technicznych MKS Cracovia SSA.
 10. Osoby akredytowane, przebywające na terenie klubu MKS Cracovia SSA, zobowiązane są stosować się do zaleceń rzecznika prasowego klubu lub osób przez niego wyznaczonych oraz służb porządkowych.
 11. Akredytacji nie wolno udostępniać osobom trzecim. W takim przypadku będzie ona odebrana.
 12. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wydanej akredytacji istnieje możliwość wyrobienia duplikatu. Pierwszy duplikat można otrzymać darmowo po złożeniu wniosku o wydanie duplikatu. Koszt wyrobienia kolejnych duplikatów wynosi 50zł.
 13. Rzecznik prasowy ma prawo unieważnić akredytacje w przypadku naruszenia przez osobę akredytowaną postanowień niniejszego regulaminu akredytacji, regulaminu stadionu lub przepisów federacji sportowych dotyczących przedstawicieli mediów.
 14. W pozostałych przypadkach zastosowanie mają przepisy Ekstraklasy SA dotyczące współpracy z mediami.
  Odbiór akredytacji prasowej oznacza akceptację zasad pracy mediów ustalone przez MKS Cracovia SSA.

KONTAKT DLA MEDIÓW

Kontakt dla mediów:
Rzecznik prasowy Cracovii Marzena Młynarczyk-Warwas
tel. +48 606 436 974
mail: marzena.mlynarczyk-warwas@cracovia.pl

Kontakt w sprawach sekcji hokejowej:

Łukasz Sikora
tel. +48 694 464 711
mail: lukasz.sikora@cracovia.pl

STREFY DOSTĘPU

Poniżej znajduje się wzór akredytacji obowiązującej w rundzie wiosennej sezonu 2023/24 PKO BP Ekstraklasy.

Akredytowani dziennikarze będą przydzielani do stref:

2 - MEDIA

1 - FOTO

Wejście dla mediów znajduje się od strony ulicy Kraszewskiego.

PUNKT ODBIORU AKREDYTACJI

Odbiór wszystkich akredytacji medialnych odbywa się w Punktach Obsługi Kibica od strony ul. Józefa Kałuży (mapka poniżej). Odbiór akredytacji możliwy przed każdym meczem na 2 godziny przed jego rozpoczęciem. Osoby posiadające akredytację TV nie mogą rejestrować Pola Gry w trakcie meczu. Muszą także podpisać "Oświadczenia/ zobowiązania do zaniechania" przy odbiorze akredytacji.

Osoby posiadające akredytacje FOTO oraz TV wraz z akredytacją powinny odebrać kamizelkę - znacznik lub zaopatrzyć się we własny.

Fotoreporterzy oraz osoby posiadające akredytacje TV prosimy o nie wchodzenie na murawę za wyjątkiem powierzchni na której znajduje się sztuczna trawa bądź kostka brukowa.

Przedstawicieli mediów prosimy o opuszczenie obiektu nie później niż w godzinę po zakończeniu spotkania.

Przypominamy dziennikarzom stacji telewizyjnych (dot. również telewizji internetowych!) o konieczności przeprowadzania wszystkich rozmów z zawodnikami i trenerami na tle ścianek reklamowych (przed, w trakcie i po meczu włącznie z pomeczową konferencją prasową). Uprzedzamy, iż w przypadku niedochowania należytej staranności przez dziennikarzy, a w konsekwencji ukarania klubu przez organizatora rozgrywek, kosztami poniesionymi przez MKS Cracovia SSA obciążona zostanie stacja telewizyjna, która naruszyła przepisy.

Dziennikarze nie stosujący się do wytycznych Klubu mogą zostać ukarani odebraniem akredytacji prasowej.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Herb najstarszego Klubu sportowego w Polsce do pobrania:


[PDF]

[PNG]

CRACOVIA TO RÓWNIEŻ