Sprawozdania MKS Cracovia SSA

  26.03.2020
  Sprawozdania MKS Cracovia SSA
  Zgodnie z wymogami Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2020/2021 i następne publikujemy sprawozdania MKS Cracovia SSA.
  Sprawozdanie finansowe za rok 2019 [TUTAJ]

  Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 [TUTAJ]

  Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2019 [TUTAJ]

  Całkowita kwota płatna agentom/pośrednikom w okresie sprawozdawczym za rok 2019: 807.784,95 zł.

  CRACOVIA TO RÓWNIEŻ