Pożegnaliśmy prof. Irenę Kałużę

    02.12.2019
    Pożegnaliśmy prof. Irenę Kałużę
    Dziś pożegnaliśmy prof. Irenę Kałużę, córkę pasiastej legendy, Józefa Kałuży. W ostatniej drodze towarzyszyła Jej reprezentacja Cracovii: Wiceprezes Zarządu Jakub Tabisz, przedstawiciele I drużyny: Michał Helik i Sylwester Lusiusz, oraz zawodnicy zespołów młodzieżowych. Cześć Jej pamięci!

    Prof. Irena Kałuża urodziła się w 1924 roku. Przez wiele lat była Profesorem anglistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1981‒1987 była dyrektorem Instytutu Filologii Angielskiej UJ. Odeszła od nas w wieku 95 lat.

    CRACOVIA TO RÓWNIEŻ