SPRAWOZDANIA MKS CRACOVIA SSA

  02.04.2024
  SPRAWOZDANIA MKS CRACOVIA SSA

  Zgodnie z Podręcznikiem licencyjnym dla klubów Ekstraklasy na sezon 2024/2025 i następne publikujemy sprawozdania MKS Cracovia SSA.

  Sprawozdanie finansowe statutowe za rok 2023 [TUTAJ]

  Sprawozdanie z działalności za rok 2023 [TUTAJ]

  Sprawozdanie biegłego rewidenta [TUTAJ]

  Całkowita kwota płatna agentom/pośrednikom w ostatnim okresie sprawozdawczym, tj. za rok 2023 wynosi 810.566,85 zł.

  CRACOVIA TO RÓWNIEŻ